Upravit stránku

Kiesol C

Hydrofóbny prostriedok na sanáciu vlhkého muriva proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti systémom vrtov a vytvorením horizontálnej clony. 

Vlastnosti

Kiesol C je možné použiť aj pri vysokom stupni zavlhčenia muriva. Certifikácia WTA.

 • Jednoduchá a rýchla aplikácia
 • Pripravený na okamžité použitie
 • Jednoduchá kalkulácia spotreby v závislosti od priemeru a hĺbky vrtu
 • Nízka spotreba, 80 % účinnej látky
 • Vhodný až do 95 % zavlhčenia muriva
 • Na silanovej báze, bez rozpúšťadiel
 • Balenie: hliníkové vrecká 550 ml, vedro 5 l a 15 l

Oblasti použitia

 • Použitie aj pri nepálených tehlách
 • Spoľahlivá aplikácia aj pri murive obsahujúceho dutiny a otvorené škáry
 • Na injektáž muriva z hlinených tehál alebo muriva kladeného na hlinenú maltu

Spotreba

 • podľa certifikátu WTA … 1,6 l/m²

Veľkosť balenia

 • 550 ml
 • 5 l
 • 15 l

Návod na aplikáciu

Príprava muriva

Omietku okolo roviny vrtov je nutné odstrániť, aby cez ňu nevzlínala zbytková vlhkosť. Odmeriame hrúbku muriva a jeho dĺžku. Obnaženie muriva je dôležité na stanovenie roviny vrtov.

Rovina vrtov

Rovinu vrtov volíme nad terénom, čo najbližšie k podlahe, najlepšie do škáry muriva.

Rozstup vrtov a ich dĺžka

Injektáž sa riadi smernicou WTA 4-4-04, kde je stanovený maximálny rozstup vrtov na 120 mm. Dĺžka vrtu sa spravidla stanovuje ako hrúbka muriva mínus 20 mm. V prípade injektážneho média Kiesol C nie je nutné vytvoriť vrty pod určitým uhlom. Hladina vrtov môže tzv. oscilovať, podľa štruktúry muriva, len je potrebné vždy dodržať predpísaný rozstup, t.j. max. 120 mm. 

Aplikácia

Vsuňte injektážny nadstavec až na koniec vrtu. Vždy je vhodné si na nadstavci páskou naznačiť dĺžku – hĺbku vrtu, aby sme mali istotu, že zainjektujeme celý vrt!

Stisnutím páky pištole vytláčame krém do nadstavca, následne do vrtu. Po jednom-dvoch stisnutiach povytiahneme nadstavec o cca. 50 mm smerom von z vrtu a pokračujeme v ďalšom plnení vrtu. Toto opakujeme až do úplného naplnenia vrtu. Vrty, ktoré budú súčasťou sanačného opatrenia nie je nutné uzavierať. Ak ide o pohľadové murivo alebo kameň, vrty uzavrieme pomocou cementovej malty (zátka).

KiesolC_postup_MOpdf962.29 KB
TL_0727_Kiesol_C_1pdf324.97 KB
BL_0727_KiesolCpdf264.46 KB