Upravit stránku

MB 2K

Hybridní minerální izolační stěrka s vlastnostmi i živičné stěrky. UV stabilní, překlenuje trhliny ≥ 2 mm a vhodná jak do exteriéru i interiéru, pod i nad terén.

Vlastnosti

MB 2K spája vlastnosti minerálnych izolačných stierok, preklenujúcích trhliny (MDS) a silnovrstvových živičných stierok modifikovaných plastickou hmotou (KMB) a vytvára tak jedinečný profil vlastností pre celé spektrum stavebných izolácií. Odpadajú tak nepríjemné prestoje  a komplikované poradie následných vrstiev. 
 • Odolná voči tlakovej vode bez použitia armovacej vložky
 • Vysoko ťažná a ohybná stierka, preklenuje trhliny nad 2 mm
 • Odolná voči tlakovej vode z negatívnej strany v hodnote 2 barov
 • Vysoko pevná v ťahu
 • Vysoko pevná v tlaku (> trojnásobok zaťaženia podľa normy)
 • Stabilná voči UV-žiareniu
 • Odolná voči hnojovine 

​Oblasti použitia

 • Izolácia v kontakte s terénom na starých budovách, zvislé a vodorovné plochy
 • Použiteľná v systéme Kiesol proti tlakovej vode pôsobiacej zvonku aj bez výstužnej vložky
 • Hĺbka použitia > 3 m pod zemou
 • Dodatočný systém vnútornej izolácie podľa smernice WTA 4-6-14
 • Dodatočná izolácia základového muriva
 • Izolácia pod omietkou na podzemnom podlaží
 • Adhézny mostík a izolácia na starých živičných stierkach
 • Izolácia pod keramickými obkladmi v interiéroch a exteriéroch

Spotreba

 • min. 3,0 kg/m²/2 mm hrúbky vrstvy, vždy dve vrstvy
 • min. 4,5 kg/m²/3 mm hrúbky vrstvy, vždy dve vrstvy
 • min. 6,0 kg/m²/4 mm hrúbky vrstvy, vždy dve vrstvy

Veľkosť balenia

 • 25 l

Detaily použitia

Izolácia v kontakte s terénom 
Pri aplikácii izolácie pod úrovňou terénu je utesnenie muriva, napriek prispôsobeniu k ochrannému systému, vystavené extrémnym zaťaženiam spôsobeným tlakom zeminy a spodnej vody. Aj bez použitia výstužnej vložky a pri trojnásobnom tlakovom zaťažení sa hrúbka vrstvy výrobku MB 2K mení iba minimálne. Vykazuje najvyššiu úroveň spoľahlivosti pti aplikácii v hĺbke viac ako 3 m pod zemou!

Adhézny mostík na starých živičných stierkach 
Dodatočné izolácie stavieb na stabilných, ale starých živičných stierkach sa v minulosti často realizovali prípravnými živičnými syntetickými nátermi a celoplošným posypom kremičitým pieskom. Vďaka výrobku MB 2K sú podobné komplikované systémy už minulosťou. V dôsledku svojich vynikajúcich adhéznych vlastností dokáže MB 2K, použitý jako tenkovrstvová špachtľovaná a vyrovnávacia stierka, vytvoriť optimálnu priľnavosť k podkladu.

Izolácia podmúrovky - sokla
Podmúrovka (sokel) je prechodom medzi stavebnými časťami nad a pod úrovňou terénu. Pomocou výrobku MB 2K je možné všetky časti podmúrovky - izolované aj neizolované, minerálne aj živičné, kamenné i omietnuté  - spoľahlivo a trvanlivo izolovať jedným výrobkom v systéme Remmers.

Kontaktné izolácie pod obklady
Nekomplikovaná skladba systému umožňuje použiť výrobok MB 2K ako náter aj stierku a tým ušetriť materiál i čas. Obzvlášť pri vytváraní napojenia pomocou tesniacich pások série Fugenband B a Fugenband SK je možné realizovať množstvo riešení stavebných detailov. Nalepenie vrchných obkladov na kontaktnú izoláciu sa robí celoplošne pomocou lepiacej malty Remmers Multikleber, zušľachtenej plastickou hmotou. Všetky výrobky sú testované v systéme a úplne flexibilné.