Produkty na sanaci vlhkých sklepů
Dichtschlämme

Dichtschlämme

Minerální těsnicí stěrka v systému Kiesol. Paropropustná s vysokou pevností, trvanlivá a odolná vůči tlakové vodě. Není odolná vůči síranům !!!

Dichtspachtel

Dichtspachtel

Hydraulicky rychle tuhnoucí těsnicí a vyplňující malta pro rychlou přípravu podkladu během několika minut (cca 30-45 min).

Fugenband B 300

Fugenband B 300

Páska z nitrilkaučuku pro utěsnění pracovních a dilatačních spár. Odolná UV záření a mrazu. Vodná jak do živičných tak i minerální izolačních stěrek.

Fugenband VF 120

Fugenband VF 120

Speciální těsnicí páska z příčně roztažitelného, podélně stabilního polypropylenového rouna potaženého termoplastickými elastomery, použitelná v kontaktních utěsňovacích systémech.

Kiesol

Kiesol

Penetrace s hloubkovým ochranným účinkem a jako adhezní můstek pro následné hydroizolační stěrky v systému Remmers KIESOL pro staré i nové stavby.

Kiesol C

Kiesol C

Bezrozpouštědlový silanový krém pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

MB 2K (Multi-Baudicht 2K)

MB 2K (Multi-Baudicht 2K)

Flexibilní polymerní silnovrstvý nátěr (FPD). Kombinuje vlastnosti flexibilních minerálních stěrek (MDS) a silnovrstvých izolací na bázi živice (PMBC).

PBD 1K (Profi-Baudicht 1K)

PBD 1K (Profi-Baudicht 1K)

Jednosložková, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, bez rozpouštědel.

PBD 2K (Profi-Baudicht 2K)

PBD 2K (Profi-Baudicht 2K)

Dvousložková, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, bez rozpouštědel.

Tape XA 10/XA 25

Tape XA 10/XA 25

Vysoce pružná, samolepící těsnicí páska z butylového kaučuku na polypropylenovém rounu